Sinds januari 2019 is er in Duitsland een verscherping van de regelgeving voor biogasinstallaties van kracht.
Deze regelgeving genaamd TRAS120, is een aanbeveling van het “Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU” teneinde de veiligheid van biogasinstallaties in Duitsland te verbeteren. De TRAS120 kan daarmee van toepassing zijn op alle oplossingen/producten van Wiefferink waar biogas wordt opgeslagen. Tevens kan Wiefferink een adviserende rol aannemen met betrekking tot uitvoering van de TRAS120 voor de Duitse markt. 

De oplossingen van Wiefferink met betrekking tot het opslaan van biogas zijn nu leverbaar conform TRAS120 vereisten. Een duitse “Gutachter”bepaald of en hoe TRAS120 geïmplementeerd moet worden.

Recentelijk zijn er diverse projecten conform TRAS120 door Wiefferink uitgevoerd en succesvol geïnstalleerd.

Voor meer informatie…klik hier