Ecobag

Het milieuvriendelijke opslagsysteem voor mest, digestaat en overige vloeibare afvalstromen.

De Ecobag is een flexibele opslag tot circa 10.500m3.  Bijvoorbeeld als opslagmogelijkheid in het seizoen dat mest niet uitgereden mag worden of als buffer bij een biogasinstallatie. De Ecobag kent een lage investering, snelle installatie en heeft een landschapsvriendelijk uiterlijk. 

Voordelen van de Ecobag

Grote, semivaste opslag

Snelle plaatsing

Soepel vergunningstraject

KIWA gecertificeerd

Lage investering

Referentieperiode van 10 tot 15 jaar

Ecobag

De Ecobag is voorzien van;

 • Flexibele folie met zeer hoge mechanische eigenschappen en chemische resistentie
 • Voldoende bevestigingspunten, banden en grondankers
 • Ontluchtingspijpjes
 • Inspectieopening met veiligheidsrand

Leverbare opties

 

 • Inspectieopening met RVS luik
 • Meerdere foliekleuren, sterkten en chemische resistenties
 • Diverse mixer opties (PTO, elektrisch)
 • Bevulling via inspectieopening of serviceluik

Toepassingen

 

 • Als opslag voor mest die niet uitgereden mag worden
 • Als digestaatopslag bij een biogasinstallatie
 • Voor opslag van afvalstromen, vloeistoffen of brandstoffen (speciale folie vereist)

Elektro mixer

Ecobag electro mixer

Inspectie-openingen met veiligheidsrand

Ecobag inspectie opening

Onderdelen van Ecobag-leidingen

Ecobag piping parts

Milieuvriendelijk opslagsysteem voor mest, digestaat en overige vloeibare afvalstromen

Met de Ecobag heeft Wiefferink een systeem ontwikkeld om mest, digestaat en overige vloeibare afvalstromen op een geurvrije manier op te slaan. Door zijn speciaal ontworpen eco-groene kleur gaat de Ecobag op in het landschap. Het opslagsysteem is eenvoudig en zonder bouwkundige constructie te plaatsen op de meeste soorten grond.

De regels en normen aangaande het uitrijden van mest en de opslag van mest en afvalstromen worden steeds strenger. Daarnaast groeit de weerstand tegen grote, opvallende, grijze mestzakken rond dorpen en steden door de angst voor geuroverlast en landschapvervuiling. De Ecobag biedt hier uitkomst.

Perfect passend in het landschap

De Ecobag kan uitgevoerd worden met een speciaal ontwikkeld geurfilter. Hierdoor worden de vrijkomende gassen gefilterd, zodat er geen stankoverlast kan ontstaan. Voor een goede inpasbaarheid in het landschap is naast grijs een eco-groene kleur ontwikkeld.

Geen bouwvergunning nodig

Er is geen bouwvergunning nodig, omdat er geen vaste constructie nodig is. Afhankelijk van de lokale wetgeving kan een plaatsingvergunning of slechts een meldingsplicht van kracht zijn.

Plaatsing van de Ecobag

De Ecobag wordt tussen een grondwal geplaatst waarbij een onder-constructie niet nodig is. De Ecobag kan in de meeste gevallen gewoon op de losse grond worden geplaatst. De grondwerken moeten wel aan de plaatselijke normen voor aanleg van mestbassins voldoen. Wiefferink levert de tekeningen voor de aanleg van het grondwerk. Voor de plaatsing inspecteren onze experts op uw locatie de maatvoering en de situatie, zodat we de plaatsing effectief en snel, gebruiksklaar kunnen realiseren.

Aanvullende opties van de Ecobag zijn bijvoorbeeld het gepatenteerde geurfilter en een mixer voor het homogeen houden van de opgeslagen mest.

Onderhoud en levensduur

De Ecobag behoeft niet veel onderhoud. Slechts de ontluchtingspijpjes en eventueel de geurfilters moeten op dichtslibben gecheckt worden.