Ecobag

Het milieuvriendelijke opslagsysteem voor mest, digestaat en overige vloeibare stoffen

De Ecobag is een flexibele opslag tot circa 10.500m3.  Bijvoorbeeld als opslagmogelijkheid in het seizoen dat mest niet uitgereden mag worden of als buffer bij een biogasinstallatie. De Ecobag kent een lage investering, snelle installatie en heeft een landschapsvriendelijk uiterlijk en profiel. 

Voordelen van de Ecobag

 (Semi)permanente opslag

Snelle levering en plaatsing

Vergunningsvrij (afhankelijk van de grootte)
          of een eenvoudig vergunningstraject

KIWA gecertificeerd

Lagere investering t.o.v. conventionele opslagsystemen

Referentieperiode van 10 tot 15 jaar

Ecobag

De Ecobag is voorzien van;

 • Flexibele folie met zeer hoge mechanische eigenschappen en chemische resistentie
 • Voldoende bevestigingspunten, banden en grondankers
 • Ontluchtingspijpjes
 • Service opening met veiligheidsrand
 • Bevulling via ondergronds leidingsysteem

Leverbare opties

 

 • Snelsluitende service opening 
 • Meerdere foliekleuren, sterkten en chemische resistenties
 • Diverse mixer opties (PTO, elektrisch)
 • Bevulling via service opening
 • Drainage systeem
 • Hydrostatische niveaumeting
 • RVS randbuizen

Elektro mixer

Ecobag electro mixer

Service openingen met veiligheidsrand

Ecobag inspectie opening

Dwarsdoorsnede Ecobag

Ecobag piping parts

Milieuvriendelijk opslagsysteem voor mest, digestaat en overige vloeibare stoffen

Met de Ecobag heeft Wiefferink een systeem ontwikkeld om mest, digestaat en overige vloeibare stoffen op een geurvrije manier op te slaan. Door gedeeltelijke plaatsing in de grond, afhankelijk van het lokale grondwaterniveau, gaat de Ecobag praktisch op in het landschap. Het opslagsysteem is eenvoudig en zonder bouwkundige constructie te plaatsen op de meeste soorten grond. Aan de hand van het beschikbare perceel kan voor verschillende vormen gekozen worden, zoals rechthoekig, ovaal of rond.

De regels en normen aangaande het uitrijden van mest, opslag van mest en afvalstromen worden steeds strenger. 
De Ecobag biedt hier uitkomst.

Perfect passend in het landschap

De Ecobag kan uitgevoerd worden met een speciaal ontwikkeld geurfilter. Hierdoor worden de vrijkomende gassen gefilterd, zodat er praktisch geen stankoverlast kan ontstaan. Voor een goede inpasbaarheid in het landschap is naast grijs een eco-groene kleur ontwikkeld.

Geen bouwvergunning nodig

Voor het plaatsen van een Ecobag is in sommige gevallen geen bouwvergunning nodig, omdat het geen vaste constructie betreft.
Afhankelijk van de lokale wetgeving kan een plaatsing vergunning of slechts een meldingsplicht van kracht zijn.
Wiefferink beschikt over het KOMO attest K2460/12 voor mestbassins en afdekkingen voor mestbassins, type Wiefferink Ecobag (mestzak) en is daarmee KIWA gecertificeerd op basis van de BRL 2342.

Plaatsing van de Ecobag

De Ecobag wordt in een talud geplaatst waarbij een onderconstructie niet nodig is. De Ecobag kan in de meeste gevallen gewoon op de  grond worden geplaatst. De grondwerken moeten wel aan de plaatselijke normen voor aanleg van mestbassins voldoen. Wiefferink levert de tekeningen voor de aanleg van het grondwerk. Voor de plaatsing kunnen onze experts op uw locatie de maatvoering en de situatie inspecteren, zodat we de plaatsing effectief en snel, gebruiksklaar kunnen realiseren.

Aanvullende opties van de Ecobag zijn bijvoorbeeld het  geurfilter en een of meerdere mixers voor het homogeen houden van de opgeslagen mest.

Onderhoud 

De Ecobag behoeft weinig onderhoud.  De ontluchtingspijpjes  dienen vrij te blijven en overtollig regenwater dient afgepompt te worden.