Disclaimer & Privacy Policy

Wiefferink verleent u hierbij toegang tot www.wiefferink.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Wiefferink behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op Wiefferink.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Wiefferink.

Beperkte aansprakelijkheid

Wiefferink spant zich in om de inhoud van www.wiefferink.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.wiefferink.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wiefferink.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wiefferink. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wiefferink, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy Policy

Wiefferink respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die
door Wiefferink tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt
aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle
verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt
anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon.
Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend
gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker.