Locatie: Verenigde Arabische      Emiraten 
Medium: Opslag van water 
Vorm: Silocover enkelvoudig niet gasdicht 
Afmetingen: Ø 59,34m x 6,86m