Locatie: Goor 
Medium: Opslag van afvalwater  
Vorm: Silocover enkelvoudig niet     gasdicht 
Afmeting: 60x40x3,20m